En tekstsamling 2.10

Culavagga—Det lille kapitlet

Stå opp!

Stå opp og gå og sett dere!
Hvorfor ligger dere fortsatt og sover?
Hvordan kan den syke sove bort tiden
når han er såret av en pil?

Stå opp og gå og sett dere!
Øv flittig på indre ro!
Ikke la dødens konge finne dere sløve,
slik at dere blir underkastet hans velde.

Fri dere fra denne bindingen
som guder og mennesker blir hengende fast ved.
Ikke la anledningen gå dere forbi,
for de som har gjort det, sørger i helvete.

Latskapen skaper forurensninger,
og av disse oppstår det flere forurensninger.
Trekk ut pilen fra deg selv
med flid og visdom.