En tekstsamling 3.5

Mahavagga—Det store kapitlet

Samtalen med Magha

Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren på Gribbetoppen ved Rajagaha. Da kom den unge brahmanen Magha bort til ham. Han hilste høflig på Mesteren og snakket litt med ham før han satte seg. Så sa han:

“Jeg pleier å gi mange og store gaver til dem som spør meg om det, Gotama. Jeg skaffer meg rikdommer på rettmessig vis, og de rikdommene jeg slik har skaffet meg på rettmessig vis, gir jeg til en, til to, tre, fire, fem, sek, sju, åtte, ni eller ti, til tjue, tretti, førti, femti hundre eller flere. Vinner jeg store fortjenester ved å være så gavmild, Gotama?”

“Ja visst vinner du store fortjenester ved å være så gavmild, unge mann. Den som pleier å gi mange og store gaver til dem som spør om det, som skaffer seg rikdommer på rettmessig vis, og gir de rikdommene han slik har skaffet seg på rettmessig vis, til en, til to, tre, fire, fem, sek, sju, åtte, ni eller ti, til tjue, tretti, førti, femti hundre eller flere, vinner store fortjenester ved å være så gavmild.”

Da sa den unge brahmanen dette verset til Mesteren:

“Jeg spør den velvillige Gotama
som vandrer hjemløs i den gule kappen:
Hvis en husherre rundhåndet gir gaver,
ofrer for å oppnå gode fortjenester
og gir mat og drikke til andre,
hvordan blir da ofringen hans ren?”

Mesteren svarte:

“Hvis en husherre rundhåndet gir gaver,
ofrer for å oppnå gode fortjenester
og gir mat og drikke til andre,
blir ofringen vellykket på grunn av mottakerne.”

Magha sa:

“Hvis en husherre rundhåndet gir gaver,
ofrer for å oppnå gode fortjenester
og gir mat og drikke til andre,
fortell meg da om mottakerne, Mester.”

Mesteren svarte:

“De som vandrer ubundet i verden,
som intet eier utenom sin selvkontroll—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

De som har brutt alle bånd og bindinger,
som har temmet seg selv, som er fri og uten lengsler—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

De som er fri fra alle bånd og bindinger,
som har temmet seg selv, som er fri og uten lengsler—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

Den som har kvittet seg med
lidenskap, hat og forvirring,
som har fridd seg fra sinnets negative strømmer
og lever det opphøyde liv—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

De som lever uten arroganse og svik,
som har fridd seg fra sinnets negative strømmer
og som lever det opphøyde liv—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

De som er fri fra grådighet, egoisme og begjær,
som har fridd seg fra sinnets negative strømmer
og som lever det opphøyde liv—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

De som ikke er opphengt i begjær,
men krysser floden og vandrer uten egoisme—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

De som ikke begjærer noe som helst i verden,
verken i denne eller i den neste—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

De som har lagt sansenytelser bak seg
og vandrer i hjemløshet,
med god selvbeherskelse og høy integritet—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

De som er fri fra lidenskaper,
som har god kontroll over sansene sine,
og er som månen befridd fra jordskyggen—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

De som har fred i sitt indre,
som er uten lidenskaper eller sinne,
som ikke er på vei mot noen dårlig tilværelse—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

De som har lagt tilblivelse og undergang bak seg,
som ikke henger fast i forvirring og tvil—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

De som følger sitt eget lys,
i fullkommen frihet, eiendomsløse—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

De som ser tingene som de er,
som vet at dette er slutten, det blir ikke noe mer—
til dem bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.

Den som har kunnskap og oppmerksomhet
og som liker å meditere, som har nådd fram til oppvåkning
og som er en tilflukt for mange—
til ham bør en brahman som søker fortjenester,
gi ofringer når tidspunktet er gunstig.”

Magha sa:

“Da var sannelig ikke spørsmålet mitt bortkastet,
for nå har Mesteren fortalt meg om mottakerne.
Dette er noe du har greie på,
for dette er en lære du kjenner godt!

Hvis en husherre rundhåndet gir gaver,
ofrer for å oppnå gode fortjenester
og gir mat og drikke til andre,
hvordan blir da ofringen hans vellykket?”

Mesteren svarte:

“Bare foreta ofringen du, Magha,
og la sinnet ditt være helt rent mens du ofrer.
Den som ofrer, bør fokusere på ofringen.
Da unngår han å gjøre noe feil.

Han bør være uten lidenskaper
og fordrive alt hat, og utrettelig utvikle
vennskap i sinnet. Dag og natt
bør han alltid være iherdig, og la sin vennlighet
gjennomstrømme alle himmelretninger uten stans.”

Magha sa:

“Hvem blir ren? Hvem blir fri? Og hvem blir bundet?
Hvordan kan man komme til Brahmas verden?
Jeg spør deg om dette, vismann, fordi jeg ikke vet det.
I dag har jeg sett Mesteren ansikt til ansikt,
og du er i sannhet Brahmas likemann for oss.
Hvordan skal vi komme til Brahmas verden, du strålende?”

Mesteren svarte:

“Den som fullfører den trefoldige ofring,
lykkes på grunn av dem som mottar ofringen.
Den som er rundhåndet med gaver og som utfører ofringen slik,
kommer til Brahmas verden, sier jeg.”

Da den unge brahmanen Magha hørte dette, sa han:

“Utmerket, Gotama, utmerket! Det er som å rette opp det som var blitt veltet, eller som å åpenbare det som var skjult. Det er som å vise veien til en som var gått vill, eller som å bære lys inn i mørket, slik at den som har øyne kan se det som er der. Nettopp slik har du forklart læren på mange måter, Gotama. Nå tar jeg tilflukt i deg, Gotama, i læren og i munkefellesskapet. Vær så snill å regne meg som en legvenn, Gotama, som har tatt tilflukt fra i dag av og så lenge jeg lever.”