En tekstsamling 5.12

Parayanavagga—Kapitlet om å komme fram til målet

Jatukannis spørsmål

Jatukanni:
“Jeg har hørt om en helt uten lyster og begjær.
Jeg har kommet for å spørre deg, du som ser så skarpt,
du som har krysset floden og er uten begjær.
Si meg veien til fred, Mester, forklar meg det som det er!

For Mesteren har seiret over lystene
og vandrer liksom solen i sin fulle stråleglans.
Du som har så mye visdom, forklar læren for meg
som har så lite visdom, slik at jeg kan forstå
hvordan jeg overvinner fødsel og alderdom.”

Mesteren:
“Vis fra deg trangen til nytelser,
finn trygghet i å gi avkall.
Ikke godta eller avvis noe som helst.

La det gamle bare visne,
så blir det ikke mer for deg senere.
Hvis du i mellomtiden ikke griper noe nytt,
kan du vandre i fred.

Den som ikke har noen lidenskapelig lengsel
etter noe som helst, verken fysisk eller mentalt,
er utenfor dødens rekkevidde, brahman.”