En tekstsamling 5.13

Parayanavagga—Kapitlet om å komme fram til målet

Bhadravudhas spørsmål

Bhadravudha:
“Jeg spør ham som har forlatt hjemmet,
som har skåret over begjæret og er uten lyster,
som har lagt nytelsene bak seg og krysset floden,
helten som er fri og vis og uten baktanker.
Når vi har lyttet til ham, kan vi gå herfra.

Hit har det kommet mange mennesker
fra mange land for å høre hva du har å si!
Gi dem en god forklaring, du helt!
Forklar læren slik du ser den.”

Mesteren:
“Slipp taket i alle ønsker om å vinne noe,
om det er høyt eller lavt, i midten eller på tvers,
Uansett hva du involverer deg i,
så vil nettopp dette gi Mara innpass.

Derfor vil ikke en oppmerksom munk
involvere seg i noe som helst her i verden,
siden han ser hvordan folk
klamrer seg til dødens rike.”