En tekstsamling 5.14

Parayanavagga—Kapitlet om å komme fram til målet

Udayas spørsmål

Udaya:
“Jeg har kommet for å stille et spørsmål
til ham som mediterer uten lidenskaper,
som har gjort det som skal gjøres
og som er uten negative tendenser i sinnet,
som har lagt bak seg alle doktriner.
Fortell meg om frigjøring gjennom kunnskap,
om hvordan man knuser uvitenheten!”

Mesteren:
“Om du gir slipp på sanselige lyster,
og om du også gir slipp på sørgmodighet,
om du fordriver sløvhet og treghet
og om du lar være å bekymre deg,

om du analyserer sinnets tilstander
og renser det gjennom oppmerksomhet og sinnslikevekt,
da oppnår du frigjøring gjennom kunnskap,
og da knuser du uvitenheten.”

Udaya:
“Hva er det som binder verden?
Hvordan utforsker vi den?
Hva er det vi må kvitte oss med
hvis vi skal finne fred i oss selv?”

Mesteren:
“Verden er bundet av nytelser.
Vi utforsker den gjennom logisk tenkning.
Begjæret må vi kvitte oss med
hvis vi skal finne fred i oss selv.”

Udaya:
“Hvordan kan den som praktiserer oppmerksomhet,
slutte å henge seg opp i forskjellige ting?
Jeg har kommer for å spørre deg om dette,
for jeg vil gjerne høre svaret, Mester.”

Mesteren:
“Når den som praktiserer oppmerksomhet,
ikke lenger nyter de følelsene som oppstår
på grunn av utvendige eller innvendige fenomener,
da slutter han å henge seg opp i forskjellige ting.”