En tekstsamling 5.15

Parayanavagga—Kapitlet om å komme fram til målet

Posalas spørsmål

Posala:
“Jeg har kommet for å stille et spørsmål
til ham som forteller om fortiden,
til ham som er uten begjær og har skåret over all tvil,
til ham som har gått forbi alle fenomener.

Hvordan er kunnskapen til den
som ser at alle former løser seg opp,
som slipper taket i alt korporlig,
som ser at det ikke finnes noe
verken utvendig eller innvendig?
Jeg spør deg, sakya:
Hvordan veileder man en slik person?”

Mesteren:
“Den som har kommet fram til sannheten,
kjenner alle bevissthetstilstander.
Han vet hvor en person står, og han vet
hvordan han finner frigjøring og kommer seg videre.

Han ser at nytelser kommer av intet,
og derfor skaper de bindinger.
Dette er noe han forstår og har innsikt i.
Dette er den sanne kunnskap
til en brahman som har gjennomført treningen.”