En tekstsamling 5.16

Parayanavagga—Kapitlet om å komme fram til målet

Mogharajas spørsmål

Mogharaja:
“To ganger har jeg spurt den seende
uten at han har gitt meg svar.
Men nå har jeg hørt at den guddommelige seer
svarer når han får spørsmålet for tredje gang.

Jeg vet ikke hva du mener
om denne verden, den neste verden,
eller om Brahmas verden med alle dens guder,
du berømte Gotama.

Jeg har kommet for å stille
dette spørsmålet til deg, som ser så skarpt:
Hvordan skal jeg betrakte verden
for at dødens fyrste ikke skal se meg?”

Mesteren:
“Betrakt alltid verden som tom
og øv alltid oppmerksomhet, Mogharaja.
Når du betrakter verden slik,
kan ikke dødens fyrste se deg.”