Brødrenes sanger

Sanger med ett vers

1.11. Vaccha den lille

En munk som er fylt av glede
over Den Våknes lære
finner fredens vei og legger
sinnets stormer lykkelig til ro.