Brødrenes sanger

Sanger med ett vers

1.12. Vaccha den store

En som er styrt av visdom og dyd,
som mediterer med glede
og spiser riktig, kan vente trygt
og rolig på dødens time.