Brødrenes sanger

Sanger med ett vers

1.13. Vaccha fra skogene

Som tordenskyer står blåne bak blåne
… og se det kjølige, friske skimmer
av regn i de røde billenes vinger!
—dette er min sjels vidstrakte fjell.