Brødrenes sanger

Sanger med ett vers

1.17. Dasaka

En doven matmons som snorker
og ruller seg rundt i søvne
ligner en velfødd gris: Aldri
slipper en slik tosk kretsløpet!