Brødrenes sanger

Sanger med ett vers

1.18. Singalas far

En munk, en Buddhas disippel,
sitter under trærnes skygge.
For ham er verden en knokkelhaug,
gold og naken av gråblek død.
Ikke skal det forundre meg
om han snart blir fri fra begjær!