Brødrenes sanger

Sanger med ett vers

1.38. Gavampati

Gavampati, som lenket elven
med urokkelig sinn, er vis,
ubundet, æret av gudene
for å ha krysset livets flod.