Brødrenes sanger

Sanger med ett vers

1.4. Punna, Mantanis sønn

Omgås bare med de gode,
de vise som øyner målet:
målet er uendelig stort,
men kostelig, sårbart og fint.
Omgås de våkne; de som ser
og forstår den dypeste mening.