Brødrenes sanger

Sanger med ett vers

1.43. Sumangala

Fri er jeg! Vidunderlig fri!
Tre krokete ting er jeg kvitt!
Sigden er jeg kvitt, og plogen— 
vekk med alle krumme hakker!
Selv om de finnes helt nær meg
har jeg fått så inderlig nok!
Meditér, Sumangala! Vær
flittig og ivrig, Sumangala!