Brødrenes sanger

Sanger med ett vers

1.56. Kutivihari

—Hvem er der inne i hytta?
—En munk med samlet, rolig sinn.
Min venn! Du skal vite: hytta
bygde du ikke forgjeves!