Brødrenes sanger

Sanger med ett vers

1.61. Vappa

Den som ser, kan se den som ser
og ser også den som ikke ser.
Den som ikke ser, ser verken
den seende eller den blinde.