Høytidelige uttalelser 1.4

Bodhivagga—Kapitlet om oppvåkningen

Samtalen med den overlegne brahmanen

Slik har jeg hørt det:

En gang satt Mesteren under oppvåkningstreet i Uruvela, ved bredden av elven Nerañjara, og hadde nettopp nådd full oppvåkning. Mesteren ble sittende under treet i en uke og gledet seg over sinnets frigjøring. Da uken var omme, reiste han seg fra sin meditasjon.

Da kom det en overlegen brahman bort til ham. Han snakket høflig med ham en stund og ble stående ved siden av ham. Så sa han:

“Hva er det som kjennetegner en brahman, Gotama? Og hva er brahmanens gjøremål?”

Da Mesteren hørte dette, uttalte han med dyp følelse:

“En brahman som har fordrevet alt ondt i seg selv,
som ikke er overlegen, men som har selvbeherskelse
og som kan styre seg selv, som kjenner vedaene
og som har levd det opphøyde liv,
kan med rette tale om Brahma
uten å ta munnen for full.”