Høytidelige uttalelser 1.5

Bodhivagga—Kapitlet om oppvåkningen

Samtalen med en brahman

Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i Savatthi og holdt til i Anathapindikas park Jetalunden. Da kom munkene Sariputta, Moggallana den store, Kassapa den store, Kaccana dden store, Kotthika den store, Kappina den store, Cunda den store, Anuruddha, Revata og Nanda bort til Mesteren.

Da Mesteren fikk øye på dem, sa han til de andre munkene:

“Der kommer det brahmaner, munker, der kommer det brahmaner!”

En munk som kom fra brahman-klassen, spurte:

“Hva er det som kjennetegner en brahman, Mester? Og hva er brahmanens gjøremål?”

Da Mesteren hørte dette, uttalte han med dyp følelse:

“De som fordriver alt ondt i seg selv
og alltid vandrer i oppmerksomhet,
som er våkne og har brutt sine lenker,
de er brahmaner her i verden.”