Høytidelige uttalelser 2.6

Mucalindavagga—Kapitlet med Mucalinda

Den gravide kvinnen

Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i Savatthi og holdt til i Anathapindikas park Jetalunden. Da var kona til en omvandrende asket gavid, og det var like før fødselen. Hun sa til mannen sin:

“Gå og få tak i noe olje, som jeg kan bruke under fødselen.”

“Men hvor skal jeg finne olje?” spurte han.

Hun ba ham igjen om å få tak i olje, og han svarte på samme måte. Da ba hun ham om det for tredje gang.

Ved et av varehusene til kong Pasenadi av Kosala ble det delt ut olje til asketer og brahmaner. Men de fikk bare det de kunne drikke på stedet, og de kunne ikke ta noe med seg. Den omvandrende asketen bestemte seg for å gå dit og drikke så mye han bare kunne, for på den måten å ta med seg olje hjem til sin kone.

Dermed gikk han til kongens varehus. Der drakk han så mye olje at han verken klarte å spy noe ut igjen eller sende ut som avføring. Han var plaget av sterke smerter og ble liggende på marken og vri seg.

Mesteren hadde stått opp, kledd på seg og tatt kappe og bolle, og kom gående inn i byen for å motta matgaver. Der fikk han se asketen ligge og vri seg i sterke smerter. Da han fikk vite hva som hadde foregått, uttalte han med dyp følelse:

“Lykkelig den som ikke eier noe!
De som har vunnet visdom, er uten eiendom.
Se hvor plaget den er, som eier noe!
Menneskene er bundet til hverandre.”