Høytidelige uttalelser 3.5

Nandavagga—Kapitlet med Nanda

Om Moggallana den store

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi og holdt til i Anathapindikas park Jetalunden, satt Moggallana den store i nærheten av Mesteren med korslagte bein. Han holdt kroppen rak og hadde oppmerksomheten festet framfor seg.

Da Mesteren så og forsto dette, uttalte han med dyp følelse:

“En munk som har sin oppmerksomhet
rettet mot kroppen, og som alltid er konsentrert,
som har kontroll over de seks sansene,
kan oppnå Nibbana.”