Høytidelige uttalelser 4.10

Meghiyavagga—Kapitlet med Meghiya

Sariputtas fred

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi og holdt til i Anathapindikas park Jetalunden, satt munken Sariputta like i nærheten av ham med kroppen rak og beina i kors og betraktet sin indre fred. Mesteren fikk se dette, og uttalte med dyp følelse:

“En munk som har fred i sitt indre
og har skåret over det som trekker og drar i ham,
som har fridd seg fra kretsløpet av nye tilblivelser,
er fri fra Maras band.”