Høytidelige uttalelser 4.2

Meghiyavagga—Kapitlet med Meghiya

De arrogante munkene

Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i Kusinara, der han holdt til i Upavattane, mallaenes sal-skog. Like i nærheten av Mesteren bodde det mange munker i små hytter i skogen. Disse munkene var arrogante og støyende, og praten gikk ustanselig på dem. De praktiserte ikke oppmerksomhet, de hadde ikke noen klar forståelse, de var ukonsentrerte slik at sinnet deres flakket fra det ene til det andre, og de hadde ikke noen kontroll over sansene sine.

Da Mesteren så og forsto dette, uttalte han med dyp følelse:

“Den som ikke har styring med kroppen sin
og som lar seg ødelegge av vrangforestillinger,
han kommer i Maras makt.
Derfor bør man vokte sitt sinn
og ferdes i gode tanker,
verdsette gode holdninger
og forstå tilblivelse og undergang.
En munk som overvinner sløvhet og treghet,
skal overvinne alt som er vondt.”