Høytidelige uttalelser 5.10

Sonavagga—Kapitlet med Sona

Panthaka den lille

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi og holdt til i Anathapindikas park Jetalunden, satt munken Panthaka den lille like i nærheten av ham med kroppen rak og beina i kors og oppmerksomheten festet rakt framfor seg. Mesteren fikk se dette, og uttalte med dyp følelse:

“Når en munk står, sitter eller ligger
med ro i kroppen og besluttsomt sinn,
vil han oppnå det høyeste resultat
hva angår både fortid og framtid.
Når han har oppnådd det høyeste resultat,
kan dødens fyrste ikke oppdage ham.”