Høytidelige uttalelser 5.4

Sonavagga—Kapitlet med Sona

Guttene og fisken

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi og holdt til i Anathapindikas park Jetalunden, var det noen gutter som plaget en fisk i en dam mellom Savatthi og Jetalunden.

Mesteren hadde stått tidlig opp, kledd på seg og tatt bolle og kappe, og nå var han på vei til byen for å motta matgaver. Han fikk se disse guttene som plaget en fisk, så han gikk bort til dem og sa:

“Vil ikke dere helst unngå smerte, gutter? Dere liker vel ikke å ha det vondt?”

“Nei, vi liker ikke å ha det vondt, Mester. Vi vil helst unngå smerte.”

Da Mesteren hørte det, uttalte han med dyp følelse:

“Hvis dere selv ikke liker å ha det vondt,
hvis dere selv helst vil unngå smerte,
så ikke gjør noe vondt mot andre,
verken åpenlyst eller i skjul.
Hvis dere gjør noe vondt mot andre,
enten nå eller i framtida,
kan dere ikke flykte fra den smerten
som vil nå dere selv.”