Høytidelige uttalelser 5.5

Sonavagga—Kapitlet med Sona

Om munkeforsamlingen

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi, holdt han til i Migaras mors paviljong i Østparken. Det var uposatha-helligdag, og Mesteren satt omgitt av munkeforsamlingen. Da det led litt ut på natta og første nattevakt var til ende, reiste Ananda seg, ordnet ytterkappen over den ene skulderen, la håndflatene mot hverandre, bøyde seg for Mesteren og sa:

“Tiden går, og første nattevakt er til ende, Mester. Munkeforsamlingen har sittet her lenge. Vær så vennlig å resitere treningsdisiplinen, Mester.”

Mesteren svarte ikke, men forholdt seg taus.

Da andre nattevakt var til ende, reiste Ananda seg igjen, ordnet ytterkappen over den ene skulderen, la håndflatene mot hverandre, bøyde seg for Mesteren og sa:

“Tiden går, og andrenattevakt er til ende, Mester. Munkeforsamlingen har sittet her lenge. Vær så vennlig å resitere treningsdisiplinen, Mester.”

Mesteren svarte ikke, men forholdt seg taus.

Da tredje nattevakt var til ende og det begynte å lysne, reiste Ananda seg igjen, ordnet ytterkappen over den ene skulderen, la håndflatene mot hverandre, bøyde seg for Mesteren og sa:

“Tiden går, tredje nattevakt er til ende og det begynner å lysne, Mester. Munkeforsamlingen har sittet her lenge. Vær så vennlig å resitere treningsdisiplinen, Mester.”

“Munkeforsamlingen er ikke helt ren, Ananda.”

Moggallana den store lurte på hvem Mesteren hadde hatt i tankene da han sa aat munkeforsamlingen ikke var helt ren, så han så ut over munkeforsamlingen og studerte munkenes sinn. Da fikk han øye på en ondskapsfull mann med dårlig moral, en uren person med mistenkelig oppførsel, en som opptrådte fordektig, en som lot som om han var munk til tross fora at han ikke var det, en som lot som han levde det opphøyde liv til tross for at han ikke gjorde det, en som var råtten innvendig og full av begjær, en som hadde dårlig karakter—og han satt midt mellom de andre munkene.

Da Moggallana fikk øye på ham, reiste han seg og gikk bort til ham og sa:

“Reis deg opp, min gode mann, Mesteren har sett deg. Du har ikke noe blant munkene å gjøre.”

Men mannen ble sittende taus. Moggallana gjentok det han hadde sagt, men mannen ble sittende taus. Det samme gjorde han da Moggallana for tredje gang ba ham reise seg. Da tok Moggallana mannen i armen, førte ham ut og låste porten etter ham. Så gikk han bort til Mesteren og sa:

“Nå har jeg ført den mannen ut, Mester. Nå er munkeforsamlingen helt ren. Vær så vennlig å resitere treningsdisiplinen, Mester.”

“Det var da underlig at den forvirrede mannen skulle bli sittende helt til du grep ham i armen og førte ham ut, Moggallana.”

Så vendte Mesteren seg mot munkene og sa:

“Fra nå av skal jeg ikke lenger lede feiringen av uposatha og resitere treningsdisiplinen for dere, munker. Fra nå av skal dere feire uposatha selv og resitere treningsdisiplinen selv. Det sømmer seg ikke at den som har kommet fram til sannheten, skal feire uposatha med en uren forsamling og resitere treningsdisiplinen for en uren forsamling.

Havet har åtte spesielle og unike egenskaper som gjør at asuraene har glede av det, munker. Hvilke åtte?

Havbunnen skråner jevnt og gradvis ned mot dypet, ikke i brått stup, munker. Dette er en spesiell og unik egenskap ved havet som gjør at asuraene har glede av det, munker.

Havet er stabilt og går ikke over sine grenser, munker. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved havet som gjør at asuraene har glede av det, munker.

Havet beholder ikke de døde, munker. En som er død, blåser snart i land og havner på stranda. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved havet som gjør at asuraene har glede av det, munker.

Når de forskjellige elvene, som Ganges, Jamuna, Aciravati, Sarabhu og Mahi, renner ut i havet, mister sitt tidligere navn og sin tidligere identitet, og blir bare omtalt som havet, munker. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved havet som gjør at asuraene har glede av det, munker.

Uansett hvor mye vann som renner ut i havet, og uansett hvor mye regn som faller på det, blir havet verken større eller mindre. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved havet som gjør at asuraene har glede av det, munker.

Hele havet har samme smak. Det smaker salt. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved havet som gjør at asuraene har glede av det, munker.

Havet er fullt av skatter. Der finnes det perler, krystaller, lapis lasuli, skjell, kvarts, koraller, sølv, gull, rubiner og andre edelsteiner. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved havet som gjør at asuraene har glede av det, munker.

Havet er hjemsted for mange store vesener. Der finnes det store fisker, enorme fisker, kjempestore fisker, asuraer, nagaer og gandhabbaer. I havet finnes det vesener på en favns lengde, ja, opp til fem favners lengde. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved havet som gjør at asuraene har glede av det, munker. Så dette er de åtte spesielle og unike egenskapene ved havet som gjør at asuraene har glede av det, munker.

På samme måte har denne læren og disiplinen åtte spesielle og unike egenskaper som gjør at munkene har glede av den. Hvilke åtte?

På samme måte som havbunnen skråner jevnt og gradvis ned mot dypet, ikke i brått stup, har også denne læren en jevn og gradvis progresjon, munker. Man trenger ikke plutselig inn i visdommen. Dette er en spesiell og unik egenskap ved denne læren og disiplinen som gjør at munkene har glede av den, munker.

På samme måte som havet er stabilt og går ikke over sine grenser, vil ikke mine elever bryte de treningsreglene jeg har gitt dem, ikke om det så skulle stå om livet. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved denne læren og disiplinen som gjør at munkene har glede av den, munker.

På samme måte som havet beholder ikke de døde, og en som er død, snart blåser i land og havner på stranda, vil en ondskapsfull mann med dårlig moral, en uren person med mistenkelig oppførsel, en som opptrer fordektig, en som later som om han er munk til tross for at han ikke er det, en som later som han lever det opphøyde liv til tross for at han ikke gjør det, en som er råtten innvendig og full av begjær, en som har dårlig karakter ikke ha noe i munkeforsamlingen å gjøre, men blir raskt utvist. Selv om han sitter midt blant de andre munkene, er han langt borte fra dem og de fra ham. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved denne læren og disiplinen som gjør at munkene har glede av den, munker.

På samme måte som de forskjellige elvene, som Ganges, Jamuna, Aciravati, Sarabhu og Mahi mister sitt tidligere navn og sin tidligere identitet når de renner ut i havet, og blir bare omtalt som havet, munker, blir folk fra alle de fire klassene, adel, brahmaner, borgere og arbeidere, kalt ‘munker' og ‘sakyasønner' når de forlater hjemmet og går ut i hjemløshet under læren og treningsdisiplinen til han som har kommet fram til sannheten. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved denne læren og disiplinen som gjør at munkene har glede av den, munker.

På samme måte som havet verken blir større eller mindre uansett hvor mye vann som renner ut i det, og uansett hvor mye regn som faller på det, blir nibbanas element verken større eller mindre uansett hvor mange munker som oppnår det fullstendige nibbana. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved denne læren og disiplinen som gjør at munkene har glede av den, munker.

På samme måte som hele havet har samme smak, nemlig smaken av salt, har også hele denne læren og treningsdisiplinen samme smak, nemlig smaken av frihet. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved denne læren og disiplinen som gjør at munkene har glede av den, munker.

På samme måte som havet er fullt av skatter, både perler, krystaller, lapis lasuli, skjell, kvarts, koraller, sølv, gull, rubiner og andre edelsteiner, er også denne læren og treningsdisiplinen full av skatter, som de fire hovedområdene for oppmerksomheten. fire rette bestrebelser, fire grunnlag for suksess, fem evner, fem krefter, sju oppvåkningsfaktorer og den edle åttedelte veien Dette er også en spesiell og unik egenskap ved denne læren og disiplinen som gjør at munkene har glede av den, munker.

På samme måte som havet er hjemsted for mange store vesener, som store fisker, enorme fisker, kjempestore fisker, asuraer, nagaer og gandhabbaer, ja, vesener på en yojanas lengde og opp til fem yojanaers lengde, finnes det store og mektige vesener her i denne læren og denne disiplinen. Her finnes det noen som har gått ut i strømmen, som har realisert frukten av å gå ut i strømmen, noen som vender tilbake bare en gang, som har realisert frukten av å vende tilbake bare en gang, noen som ikke vender tilbake, som har realisert frukten av ikke å vende tilbake, og arahanter som har oppnådd arahantverdighet. Dette er også en spesiell og unik egenskap ved denne læren og disiplinen som gjør at munkene har glede av den, munker. Så dette er de åtte spesielle og unike egenskapene ved denne læren og disiplinen som gjør at munkene har glede av den, munker. “

Da Mesteren hadde sagt dette, uttalte han med dyp følelse:

“Regnet demmes opp av stengsler,
men renner fritt der det ikke finnes stengsler.
Så riv ned stengslene
så vannet kan renne fritt.”