Høytidelige uttalelser 5.7

Sonavagga—Kapitlet med Sona

Tvileren Revata

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi og holdt til i Anathapindikas park Jetalunden, satt Tvileren Revata like i nærheten av ham med kroppen rak og beina i kors og betraktet den renheten han hadde oppnådd ved å legge all tvil bak seg. Mesteren fikk se dette, og uttalte med dyp følelse:

“De som mediterer og som iherdig
praktiserer det opphøyde liv,
de legger all tvil bak seg,
både egen og andres tvil.”