Høytidelige uttalelser 5.8

Sonavagga—Kapitlet med Sona

Splittelse i munkeforsamlingen

Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha. En uposatha-helligdag sto Ananda tidlig opp, tok bolle og kappe og gikk til byen for å motta matgaver. Devadatta fikk se ham, gikk bort til ham og sa:

“Fra i dag av vil jeg feire uposatha og ordinere munker uten Mesteren og munkeforsamlingen hans, min venn Ananda.”

Da Ananda var ferdig med matrunden, gikk han til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så fortalte han om møtet med Devadatta og hva Devadatta hadde sagt.

“I dag kommer Devadatta til å splitte munkeforsamlingen, feire separat uposatha og foreta separate ordinasjoner, Mester.”

Da Mesteren hørte dette, uttalte han med dyp følelse:

“Det er lett for den gode å gjøre noe godt,
det er vanskelig for den onde å gjøre noe godt.
Det er lett for den onde å gjøre noe ondt,
det er vanskelig for den edle å gjøre noe ondt.”