Høytidelige uttalelser 5.9

Sonavagga—Kapitlet med Sona

Høyrøstet diskusjon

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var på vandring i Kosala sammen med mange munker, fikk han se noen unge gutter som ropte og diskuterte høyrøstet med hverandre. Da Mesteren så dette, uttalte han med dyp følelse:

“Tosker opptrer som om de skulle være vismenn
og snakker om ting de ikke har greie på.
De åpner munnen på vidt gap
og skravler i vei uten mål eller mening.”