Høytidelige uttalelser 6.7

Jaccandhavagga—Kapitlet med de blinde mennene

Fortellingen om Subhuti

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi og holdt til i Anathapindikas park Jetalunden, satt munken Subhuti like i nærheten av ham med kroppen rak og beina i kors og fordypet seg i konsentrasjon uten tankevirksomhet. Mesteren fikk se dette, og utbrøt:

“Den som lar tankene falle til ro
og stanser dem helt i sitt indre,
han legger bryter alle bånd
og betrakter det formløse.
Han går forbi de fire hindringene
og vender ikke tilbake.”