Høytidelige uttalelser 6.8

Jaccandhavagga—Kapitlet med de blinde mennene

Den prostituerte

Slik har jeg hørt det:

En gang oppholdt Mesteren seg ved Ekornforingsplassen i Bambuslunden i Rajagaha. To gjenger der i byen var begge betatt av en prostituert kvinne. De kranglet om henne, kjeftet og skjelte hverandre ut, og så gikk de løs på hverandre med never, steiner, stokker og kniver, slik at flere av dem døde og ble hardt skadet.

Noen munker som hadde stått tidlig opp, kledd på seg, tatt bolle og kappe og gått inn til byen for å motta matgaver, så dette. Da de kom tilbake etter matrunden, gikk de til Mesteren, hilste høflig på ham og satte seg ned. Så fortalte de om det som hadde hendt i byen.

Da Mesteren hørte dette, utbrøt han:

“Både det som er oppnådd og det man prøver å oppnå, er dekket av støv for den som er så syk at han prøver å oppnå disse tingene. Den ene ytterligheten er de som mener det viktigste er å følge regler, utføre religiøse ritualer, avstå fra seksualitet og leve et liv i tjeneste. Den andre ytterligheten er de som mener at det ikke er noe galt å følge sine lyster. Begge disse ytterlighetene får gravplassene til å vokse, og gravplassene får de feilaktige teoriene til å yngle. De som ikke har forstått dette, blir enten for sløve, eller de går for langt i sin iver. De som har forstått det, går ikke i den grøfta, men blir ikke overmodige av den grunn. De løper ikke rundt i ring.”