Høytidelige uttalelser 7.1

Culavagga—Det lille kapitlet

Den første teksten om dvergen Bhaddiya

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi og holdt til i Anathapindikas park Jetalunden, underviste, gledet, oppmuntret og inspirerte Sariputta dvergen Bhaddiya med ord om læren. Etter at Bhaddiya var blitt undervist, gledet, oppmuntret og inspirert av Sariputta med ord om læren, ble sinnet hans fritt for alle forurensninger.

Da Mesteren så dette, utbrøt han:

“Denne mannen har funnet frihet.
Verken oppe, nede eller noe annet sted
ser han noe ‘jeg er'.
Når han har funnet en slik frihet
har han krysset den elven
som han tidligere ikke hadde krysset.
Han vil ikke oppleve noen ny tilblivelse.”