Høytidelige uttalelser 7.2

Culavagga—Det lille kapitlet

Den andre teksten om dvergen Bhaddiya

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi og holdt til i Anathapindikas park Jetalunden, vurderte Sariputta dvergen Bhaddiya som en viderekommende elev, og underviste, gledete, oppmuntret og inspirerte ham enda mer med ord om læren.

Da Mesteren så dette, utbrøt han:

“Han skar over kretsløpet og overvant lengslene.
Elven har tørket inn og renner ikke lenger.
Når kretsløpet er skåret over, faller det til ro.
Dette er slutten på lidelsene.”