Høytidelige uttalelser 7.8

Culavagga—Det lille kapitlet

Om Kaccana

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi og holdt til i Anathapindikas park Jetalunden, satt munken Kaccana den store like i nærheten av ham med kroppen rak og beina i kors og fordypet seg i oppmerksomhet på kroppen. Mesteren fikk se dette, og utbrøt:

“Den som alltid øver oppmerksomhet
rettet mot kroppen, tenker som så:
‘Hvis dette ikke hadde vært,
ville det ikke ha vært slik for meg.
Det kommer ikke til å bli,
og det kommer ikke til å bli for meg.'
Den som trener slik over tid,
vil med tiden legge bindingene bak seg.”