Høytidelige uttalelser 8.4

Pataligamavagga—Kapitlet med Pataligama

Den fjerde teksten om nibbana

Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi, holdt han til i Anathapindikas park Jetalund.

Mens han var der, underviste Mesteren munkene om nibbana, og gledet, oppmuntret og inspirerte dem med ord om læren. Og munkene lyttet oppmerksomt til læren og tenkte over det de hørte:

Og Mesteren utbrøt:

“Den som støtter seg til noe, vakler, og den som ikke støtter seg til noe, vakler ikke. Når det ikke skjer noen vakling, oppnås indre ro. Når det finnes indre ro, oppstår ingen lengsler. Når det ikke finnes lengsler, er det ikke aktuelt å komme eller gå. Når ingen kommer eller går, finnes heller ikke død og gjenfødelse. Når det ikke finnes død eller gjenfødelse, er det ikke noe her eller der eller midt imellom. Dette er slutten på lidelsen.”