Details for Patthana 8.42 Citta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­duka
Language ID Title Vol/Page Translations
Pāli Patthana 8.42 Citta­saṃsaṭ­ṭha­sa­muṭṭhā­na­duka