Details for Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga Pācittiyā 12 Paṭicchannokāsa
ID Division Vol/Page Translations
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Pāli Theravāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhu
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha 2
No parallel Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Turfan 11
No parallel Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Finot
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 3
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Bhikkhu Pātimokkha Gilgit Buddhist Manuscripts 2
No parallel Sanskrit Mūlasarvāstivāda Mahāvyutpatti Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahīśāsaka Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Mahāsaṅghika Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Vibhaṅga
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha 2
No parallel Gāndhārī Dharmaguptaka Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Kāśyapīya Bhikkhu Pātimokkha
No parallel Chinese Upāliparipṛcchā Bhikkhu
No parallel Gāndhārī Pātimokkha Bajaur 13
No parallel Sanskrit Bhikkhu Pātimokkha Qizil
Pi Tv Bi Vb Pc 12 Pāli Theravāda Bhikkhunī Vibhaṅga Vin iv 269
en vn
Pi Tv Bi Pm Pc 12 Pāli Theravāda Bhikkhunī Pātimokkha
en de
Pi Tv Pvr Bi Pc 12 Pāli Theravāda Parivāra Bhikkhunī
en
Lzh Dg Bi Vb Pc 81 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Vibhaṅga
vn
Lzh Dg Bi Pm Pc 81 Chinese Dharmaguptaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mi Bi Vb Pc 78 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mi Bi Pm Pc 78 Chinese Mahīśāsaka Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Sarv Bi Pm DH Pc 82 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha Dun Huang
Lzh Sarv Bi Vb Pc 83 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Sarv Bi Pm Pc 83 Chinese Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Lzh Mu Bi Vb Pc 83 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Lzh Mu Bi Pm Pc 83 Chinese Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
Bo Mu Bi Vb Pc 100 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Bo Mu Bi Pm Pc 100 Tibetan Mūlasarvāstivāda Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Vibhaṅga
No parallel Chinese Mahāsaṅghika Bhikkhunī Pātimokkha
No parallel Sanskrit Lokuttaravāda Bhikkhunī Vibhaṅga
Gap in manuscript Sanskrit Sarvāstivāda Bhikkhunī Vibhaṅga