Aṅguttara Nikāya 3

14. Yodhājīvavagga

143. Paṭha­ma­mora­nivāpa­sutta

Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati moranivāpe parib­bāja­kā­rāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca: 

“Tīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu accantaniṭṭho hoti accan­ta­yogak­khemī accan­tab­rahma­cārī accan­ta­pari­yosāno seṭṭho devamanussānaṃ. Katamehi tīhi? Asekkhena sīlakkhandhena, asekkhena samā­dhik­khan­dhena, asekkhena pañ­ñāk­khan­dhena. Imehi kho, bhikkhave, tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu accantaniṭṭho hoti accan­ta­yogak­khemī accan­tab­rahma­cārī accan­ta­pari­yosāno seṭṭho devamanussānan”ti.

Ekādasamaṃ.