Aṅguttara Nikāya 3

1. Bālavagga

3. Cintīsutta

“Tīṇimāni, bhikkhave, bālassa bālalakkhaṇāni bālanimittāni bālāpadānāni. Katamāni tīṇi? Idha, bhikkhave, bālo duc­cinti­ta­cintī ca hoti dub­bhāsi­ta­bhāsī ca duk­kaṭakam­ma­kārī ca. No cedaṃ, bhikkhave, bālo duc­cinti­ta­cintī ca abhavissa dub­bhāsi­ta­bhāsī ca duk­kaṭakam­ma­kārī ca, kena naṃ paṇḍitā jāneyyuṃ: ‘bālo ayaṃ bhavaṃ asappuriso’ti? Yasmā ca kho, bhikkhave, bālo duc­cinti­ta­cintī ca hoti dub­bhāsi­ta­bhāsī ca duk­kaṭakam­ma­kārī ca tasmā naṃ paṇḍitā jānanti: ‘bālo ayaṃ bhavaṃ asappuriso’ti. Imāni kho, bhikkhave, tīṇi bālassa bālalakkhaṇāni bālanimittāni bālāpadānāni.

Tīṇimāni, bhikkhave, paṇḍitassa ­paṇ­ḍita­lak­kha­ṇāni ­paṇ­ḍita­nimittāni paṇḍi­tāpadā­nāni. Katamāni tīṇi? Idha, bhikkhave, paṇḍito sucintitacintī ca hoti subhāsitabhāsī ca sukatakam­ma­kārī ca. No cedaṃ, bhikkhave, paṇḍito sucintitacintī ca abhavissa subhāsitabhāsī ca sukatakam­ma­kārī ca, kena naṃ paṇḍitā jāneyyuṃ: ‘paṇḍito ayaṃ bhavaṃ sappuriso’ti? Yasmā ca kho, bhikkhave, paṇḍito sucintitacintī ca hoti subhāsitabhāsī ca sukatakam­ma­kārī ca tasmā naṃ paṇḍitā jānanti: ‘paṇḍito ayaṃ bhavaṃ sappuriso’ti. Imāni kho, bhikkhave, tīṇi paṇḍitassa ­paṇ­ḍita­lak­kha­ṇāni ­paṇ­ḍita­nimittāni paṇḍi­tāpadā­nāni. Tasmātiha … pe ….

Tatiyaṃ.