Aṅguttara Nikāya 5

26. Upasam­padā­vagga

251. Upasam­pā­detab­basutta

“Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannāgatena bhikkhunā upasam­pā­detab­baṃ. Katamehi pañcahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu asekhena sīlakkhandhena samannāgato hoti; asekhena samā­dhik­khan­dhena samannāgato hoti; asekhena pañ­ñāk­khan­dhena samannāgato hoti; asekhena vimut­tik­khan­dhena samannāgato hoti; asekhena vimutti­ñāṇadas­sa­nak­khan­dhena samannāgato hoti. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samannāgatena bhikkhunā upasam­pā­detab­ban”ti.

Paṭhamaṃ.