Aṅguttara Nikāya 5

26. Upasam­padā­vagga

252. Nissayasutta

“Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannāgatena bhikkhunā nissayo dātabbo. Katamehi pañcahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu asekhena sīlakkhandhena samannāgato hoti … pe … asekhena vimutti­ñāṇadas­sa­nak­khan­dhena samannāgato hoti. Imehi … pe … nissayo dātabbo”ti.

Dutiyaṃ.