Aṅguttara Nikāya 5

26. Upasam­padā­vagga

253. Sāmaṇerasutta

“Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannāgatena bhikkhunā sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo. Katamehi pañcahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu asekhena sīlakkhandhena samannāgato hoti; asekhena samā­dhik­khan­dhena … asekhena pañ­ñāk­khan­dhena … asekhena vimut­tik­khan­dhena … asekhena vimutti­ñāṇadas­sa­nak­khan­dhena samannāgato hoti. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samannāgatena bhikkhunā sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo”ti.

Tatiyaṃ.