Aṅguttara Nikāya 5

6. Nīvaraṇavagga

60. Dutiya­vuḍḍha­pabba­ji­ta­sutta

Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato dullabho vuḍḍha­pabba­jito. Katamehi pañcahi? Dullabho, bhikkhave, vuḍḍha­pabba­jito suvaco, dullabho suggahitaggāhī, dullabho padak­khi­ṇag­gāhī, dullabho dhammakathiko, dullabho vinayadharo. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samannāgato dullabho vuḍḍha­pabba­jito”ti.

Dasamaṃ.

Nīvaraṇavaggo paṭhamo.

Āvaraṇaṃ rāsi aṅgāni,
samayaṃ mātuputtikā;
Upajjhā ṭhānā licchavi,
kumārā aparā duveti.