Aṅguttara Nikāya 7

1. Dhanavagga

1. Paṭha­ma­piya­sutta

Evaṃ me sutaṃ—​   ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anātha­piṇḍi­kassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca:

“Sattahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu sab­rahma­cārī­naṃ appiyo ca hoti amanāpo ca agaru ca abhāvanīyo ca. Katamehi sattahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu lābhakāmo ca hoti, sakkārakāmo ca hoti, anavaññat­tikāmo ca hoti, ahiriko ca hoti, anottappī ca, pāpiccho ca, micchādiṭṭhi ca. Imehi kho, bhikkhave, sattahi dhammehi samannāgato bhikkhu sab­rahma­cārī­naṃ appiyo ca hoti amanāpo ca agaru ca abhāvanīyo ca.

Sattahi, bhikkhave, dhammehi samannāgato bhikkhu sab­rahma­cārī­naṃ piyo ca hoti, manāpo ca garu ca bhāvanīyo ca. Katamehi sattahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na lābhakāmo ca hoti, na sakkārakāmo ca hoti, na anavaññat­tikāmo ca hoti, hirīmā ca hoti, ottappī ca, appiccho ca, sammādiṭṭhi ca. Imehi kho, bhikkhave, sattahi dhammehi samannāgato bhikkhu sab­rahma­cārī­naṃ piyo ca hoti manāpo ca garu ca bhāvanīyo cā”ti.

Paṭhamaṃ.