Aṅguttara Nikāya 7

9. Samaṇavagga

93. Asaddham­ma­sutta

“Sattime, bhikkhave, asaddhammā. Katame satta? Assaddho hoti, ahiriko hoti, anottappī hoti, appassuto hoti, kusīto hoti, muṭṭhassati hoti, duppañño hoti. Ime kho, bhikkhave, satta asaddhammā”ti.

Navamaṃ.