Dhammasaṅgaṇī

Tikamātikā

1. Kusalattika

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā­sambud­dhassa.

Kusalā dhammā. (1, 363, 985, 1384)

Akusalā dhammā. (365, 427, 986, 1385)

Abyākatā dhammā. (431, 583, 987, 1386)

2. Vedanāttika

Sukhāya vedanāya sampayuttā dhammā. (988, 1387)

Dukkhāya vedanāya sampayuttā dhammā. (989, 1388)

Aduk­kha­ma­su­khāya vedanāya sampayuttā dhammā. (990, 1389)

3. Vipākattika

Vipākā dhammā. (991, 1390)

Vipā­ka­dham­ma­dhammā. (992, 1391)

Neva­vipāka­navi­pā­ka­dham­ma­dhammā. (993, 1392)

4. Upādinnattika

Upādin­nu­pādā­niyā dhammā. (994, 1393)

Anupā­dinnu­pādā­niyā dhammā. (995, 1394)

Anupādin­na­anupā­dā­niyā dhammā. (996, 1395)

5. Saṃ­kiliṭ­ṭhat­tika

Saṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesikā dhammā. (997, 1396)

Asaṃ­kiliṭ­ṭha­saṃki­lesikā dhammā. (998, 1397)

Asaṃ­kiliṭ­ṭha­asaṃ­ki­lesikā dhammā. (999, 1398)

6. Vitakkattika

Savitak­ka­savi­cārā dhammā. (1000, 1399)

Avitak­ka­vicāra­mattā dhammā. (1001, 1400)

Avitak­ka­avi­cārā dhammā. (1002, 1401)

7. Pītittika

Pītisahagatā dhammā. (1003, 1402)

Sukhasahagatā dhammā. (1004, 1403)

Upekkhā­saha­gatā dhammā. (1005, 1404)

8. ­Dassa­ne­napa­hātab­bat­tika

Dassanena pahātabbā dhammā. (1006, 1405)

Bhāvanāya pahātabbā dhammā. (1011, 1406)

Neva dassanena na bhāvanāya pahātabbā dhammā. (1012, 1407)

9. ­Dassa­ne­napa­hātab­ba­hetu­kat­tika

Dassanena pahātab­ba­hetukā dhammā. (1013, 1408)

Bhāvanāya pahātab­ba­hetukā dhammā. (1018, 1409)

Neva dassanena na bhāvanāya pahātab­ba­hetukā dhammā. (1019, 1410)

10. Ācayagāmittika

Ācayagāmino dhammā. (1020, 1411)

Apacayagāmino dhammā. (1021, 1412)

Nevāca­yagāmi­nāpa­caya­gāmino dhammā. (1022, 1413)

11. Sekkhattika

Sekkhā dhammā. (1023, 1414)

Asekkhā dhammā. (1024, 1415)

Neva­sekkha­nā­sekkhā dhammā. (1025, 1416)

12. Parittattika

Parittā dhammā. (1026, 1417)

Mahaggatā dhammā. (1027, 1418)

Appamāṇā dhammā. (1028, 1419)

13. Parit­tā­ramma­ṇat­tika

Parittārammaṇā dhammā. (1029, 1420)

Mahagga­tā­rammaṇā dhammā. (1030, 1421)

Appa­māṇā­rammaṇā dhammā. (1031, 1422)

14. Hīnattika

Hīnā dhammā. (1032, 1423)

Majjhimā dhammā. (1033, 1424)

Paṇītā dhammā. (1034, 1425)

15. Micchat­ta­niyatat­tika

Micchat­ta­niyatā dhammā. (1035, 1426)

Sammattaniyatā dhammā. (1036, 1427)

Aniyatā dhammā. (1037, 1428)

16. Mag­gā­ramma­ṇat­tika

Maggārammaṇā dhammā. (1038, 1429)

Maggahetukā dhammā. (1039, 1429)

Maggādhipatino dhammā. (1040, 1429)

17. Uppannattika

Uppannā dhammā. (1041, 1430)

Anuppannā dhammā. (1042, 1430)

Uppādino dhammā. (1043, 1430)

18. Atītattika

Atītā dhammā. (1044, 1431)

Anāgatā dhammā. (1045, 1431)

Paccuppannā dhammā. (1046, 1431)

19. Atī­tā­ramma­ṇat­tika

Atītārammaṇā dhammā. (1047, 1432)

Anāgatārammaṇā dhammā. (1048, 1433)

­Pac­cup­pan­nā­rammaṇā dhammā. (1049, 1434)

20. Ajjhattattika

Ajjhattā dhammā. (1050, 1435)

Bahiddhā dhammā. (1051, 1435)

Ajjhat­ta­bahid­dhā dhammā. (1052, 1435)

21. Ajjhat­tā­ramma­ṇat­tika

Ajjhat­tā­rammaṇā dhammā. (1053, 1436)

Bahid­dhā­rammaṇā dhammā. (1054, 1437)

Ajjhat­ta­bahid­dhā­rammaṇā dhammā. (1055, 1437)

22. Sani­dassa­nat­tika

Sani­dassa­na­sappa­ṭi­ghā dhammā. (1056, 1438)

Ani­dassa­na­sappa­ṭi­ghā dhammā. (1057, 1439)

Ani­dassa­na­ap­paṭi­ghā dhammā. (1058, 1440)

Tikamātikā.