Dhammasaṅgaṇī

Suttan­tika­du­kamātikā

1. Vijjābhāgīduka

Vijjābhāgino dhammā. (1303)

Avijjābhāgino dhammā. (1304)

2. Vijjūpamaduka

Vijjūpamā dhammā. (1305)

Vajirūpamā dhammā. (1306)

3. Bāladuka

Bālā dhammā. (1307)

Paṇḍitā dhammā. (1308)

4. Kaṇhaduka

Kaṇhā dhammā. (1309)

Sukkā dhammā. (1310)

5. Tapanīyaduka

Tapanīyā dhammā. (1311)

Atapanīyā dhammā. (1312)

6. Adhivacanaduka

Adhivacanā dhammā. (1313)

Adhi­vacana­pathā dhammā. (1313)

7. Niruttiduka

Nirutti dhammā. (1314)

Niruttipathā dhammā. (1314)

8. Paññattiduka

Paññatti dhammā. (1315)

Paññattipathā dhammā. (1315)

9. Nāmaduka

Nāmañca. (1316)

Rūpañca. (1317)

10. Avijjāduka

Avijjā ca. (1318)

Bhavataṇhā ca. (1319)

11. Bhava­diṭṭhi­duka

Bhavadiṭṭhi ca. (1320)

Vibhavadiṭṭhi ca. (1321)

12. Sassa­ta­diṭṭhi­duka

Sassatadiṭṭhi ca. (1322)

Ucchedadiṭṭhi ca. (1323)

13. Antavā­diṭṭhi­duka

Antavā diṭṭhi ca. (1324)

Anantavā diṭṭhi ca. (1325)

14. Pubban­tā­nu­diṭṭhi­duka

Pubban­tā­nudiṭ­ṭhi ca. (1326)

Aparan­tā­nudiṭ­ṭhi ca. (1327)

15. Ahirikaduka

Ahirikañca. (1328)

Anottappañca. (1329)

16. Hiriduka

Hirī ca. (1330)

Ottappañca. (1331)

17. Dova­cassa­tāduka

Dovacassatā ca. (1332)

Pāpamittatā ca. (1333)

18. Sova­cassa­tā­duka

Sovacassatā ca. (1334)

Kalyāṇamittatā ca. (1335)

19. Āpatti­kusala­tā­duka

Āpattikusalatā ca. (1336)

Āpatti­vuṭṭhā­na­kusalatā ca. (1337)

20. Samā­patti­kusala­tā­duka

Samā­patti­kusalatā ca. (1338)

Samā­patti­vuṭṭhā­na­kusalatā ca. (1339)

21. Dhātu­kusala­tāduka

Dhātukusalatā ca. (1340)

Manasikā­ra­kusalatā ca. (1341)

22. Āyata­na­kusala­tā­duka

Āyata­na­kusalatā ca. (1342)

Paṭic­ca­samup­pāda­kusalatā ca. (1343)

23. Ṭhāna­kusala­tā­duka

Ṭhānakusalatā ca. (1344)

Aṭṭhā­na­kusalatā ca. (1345)

24. Ajjavaduka

Ajjavo ca. (1346)

Maddavo ca. (1347)

25. Khantiduka

Khanti ca. (1348)

Soraccañca. (1349)

26. Sākhalyaduka

Sākhalyañca. (1350)

Paṭisanthāro ca. (1351)

27. Indriye­su­a­guttad­vāra­tā­duka

Indriye­su­a­guttad­vāratā ca. (1352)

Bhojane amattaññutā ca. (1353)

28. Indriyesu­guttad­vāra­tā­duka

Indriyesu guttadvāratā ca. (1354)

Bhojane mattaññutā ca. (1355)

29. Muṭṭha­sacca­duka

Muṭṭhasaccañca. (1356)

Asampajaññañca. (1357)

30. Sati­sam­pajañ­ña­duka

Sati ca. (1358)

Sampajaññañca. (1359)

31. Paṭi­saṅ­khā­na­bala­duka

Paṭi­saṅ­khā­na­balañca. (1360)

Bhāvanābalañca. (1361)

32. Sama­tha­vi­passa­nā­duka

Samatho ca. (1362)

Vipassanā ca. (1363)

33. Sama­tha­nimitta­duka

Sama­tha­nimittañca. (1364)

­Paggā­ha­nimittañca. (1365)

34. Paggāhaduka

Paggāho ca. (1366)

Avikkhepo ca. (1367)

35. Sīla­vi­pat­ti­duka

Sīlavipatti ca. (1368)

Diṭṭhivipatti ca. (1369)

36. Sīla­sam­padā­duka

Sīlasampadā ca. (1370)

Diṭṭhisampadā ca. (1371)

37. Sīla­vi­sud­dhi­duka

Sīlavisuddhi ca. (1372)

Diṭṭhivisuddhi ca. (1373)

38. Diṭṭhi­vi­sud­dhi­kho­pana­duka

Diṭṭhi­vi­sud­dhi­kho­pana. (1374)

Yathādiṭṭhissa ca padhānaṃ. (1375)

39. Saṃ­ve­ga­saṃ­veja­na­ni­yaṭṭhā­na­duka

Saṃvego ca saṃvejaniyesu ṭhānesu. (1376)

Saṃviggassa ca yoniso padhānaṃ. (1377)

40. Asan­tuṭ­ṭhi­tā­kusala­dhamma­duka

Asantuṭṭhitā ca kusalesu dhammesu. (1378)

Appaṭivānitā ca padhānasmiṃ. (1379)

41. Vijjāduka

Vijjā ca. (1380)

Vimutti ca. (1381)

42. Khayeñāṇaduka

Khayeñāṇaṃ. (1382)

Anuppāde ñāṇanti. (1383)

Suttan­tika­du­kamātikā.

Mātikā niṭṭhitā.