Jātaka

Ekakanipāta

Kulāvakavagga

2. Naccajātaka

“Rudaṃ manuññaṃ rucirā ca piṭṭhi,
Veḷu­riya­vaṇṇū­pani­bhā ca gīvā;
Byāmamattāni ca pekhuṇāni,
Naccena te dhītaraṃ no dadāmī”ti.

Naccajātakaṃ dutiyaṃ.