Kathāvatthu

Mahāpaṇṇāsaka

Paṭhamavagga

Parihānikathā

Vāda­yutti­pari­hāni

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sabbattha arahā arahattā parihāyatīti? Na hevaṃ vattabbe … pe … sabbattha arahā arahattā parihāyatīti? Āmantā. Sabbattha arahato parihānīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sabbadā arahā arahattā parihāyatīti? Na hevaṃ vattabbe … pe … sabbadā arahā arahattā parihāyatīti? Āmantā. Sabbadā arahato parihānīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sabbeva arahanto arahattā parihāyantīti? Na hevaṃ vattabbe … pe … sabbeva arahanto arahattā parihāyantīti? Āmantā. Sabbesaṃyeva arahantānaṃ parihānīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Arahā arahattā parihāyamāno catūhi phalehi parihāyatīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Catūhi satasahassehi seṭṭhī seṭṭhittaṃ kārento satasahasse parihīne seṭṭhittā parihīno hotīti? Āmantā. Sabbasāpateyyā parihīno hotīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Catūhi satasahassehi seṭṭhī seṭṭhittaṃ kārento satasahasse parihīne bhabbo sabbasāpateyyā parihāyitunti? Āmantā. Arahā arahattā parihāyamāno bhabbo catūhi phalehi parihāyitunti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Ariya­pugga­la­saṃ­sanda­na­pari­hāni

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Na parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Na parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Na parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Na parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Na parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Na parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Arahā arahattā parihāyamāno kattha saṇṭhātīti? Anāgāmiphaleti. Anāgāmī anāgāmiphalā parihāyamāno kattha saṇṭhātīti? Sakadā­gāmi­pha­leti. Sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalā parihāyamāno kattha saṇṭhātīti? Sotā­patti­pha­leti. Sotāpanno sotāpattiphalā parihāyamāno puthuj­jana­bhūmi­yaṃ saṇṭhātīti? Na hevaṃ vattabbe.

Ājānāhi niggahaṃ. Hañci arahā arahattā parihāyamāno anāgāmiphale saṇṭhāti, anāgāmī anāgāmiphalā parihāyamāno sakadā­gāmi­phale saṇṭhāti, sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalā parihāyamāno sotāpattiphale saṇṭhāti; tena vata re vattabbe— “sotāpanno sotāpattiphalā parihāyamāno puthuj­jana­bhūmi­yaṃ saṇṭhātī”ti.

Arahā arahattā parihāyamāno sotāpattiphale saṇṭhātīti? Āmantā. Sotā­patti­phalassa anantarā arahattaṃyeva sacchikarotīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa bahutarā kilesā pahīnā arahato vā sotāpannassa vāti? Arahato. Hañci arahato bahutarā kilesā pahīnā, parihāyati arahā arahattā; tena vata re vattabbe—“parihāyati sotāpanno sotāpattiphalā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa bahutarā kilesā pahīnā arahato vā sakadāgāmissa vāti? Arahato. Hañci arahato bahutarā kilesā pahīnā, parihāyati arahā arahattā; tena vata re vattabbe—“parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa bahutarā kilesā pahīnā arahato vā anāgāmissa vāti? Arahato. Hañci arahato bahutarā kilesā pahīnā, parihāyati arahā arahattā; tena vata re vattabbe—“parihāyati anāgāmī anāgāmiphalā”ti.

Parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa bahutarā kilesā pahīnā anāgāmissa vā sotāpannassa vāti? Anāgāmissa. Hañci anāgāmissa bahutarā kilesā pahīnā, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalā; tena vata re vattabbe—“parihāyati sotāpanno sotāpattiphalā”ti.

Parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa bahutarā kilesā pahīnā anāgāmissa vā sakadāgāmissa vāti? Anāgāmissa. Hañci anāgāmissa bahutarā kilesā pahīnā, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalā; tena vata re vattabbe—“parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalā”ti.

Parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa bahutarā kilesā pahīnā sakadāgāmissa vā sotāpannassa vāti? Sakadāgāmissa. Hañci sakadāgāmissa bahutarā kilesā pahīnā, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalā; tena vata re vattabbe— “parihāyati sotāpanno sotāpattiphalā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa adhimattā maggabhāvanā arahato vā sotāpannassa vāti? Arahato. Hañci arahato adhimattā maggabhāvanā, parihāyati arahā arahattā; tena vata re vattabbe—“parihāyati sotāpanno sotāpattiphalā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa adhimattā sati­paṭṭhā­na­bhāvanā … pe … sammap­pa­dhā­na­bhāvanā … iddhi­pāda­bhāvanā … indriyabhāvanā … balabhāvanā … boj­jhaṅ­ga­bhāvanā arahato vā sotāpannassa vāti? Arahato. Hañci arahato adhimattā boj­jhaṅ­ga­bhāvanā, parihāyati arahā arahattā; tena vata re vattabbe— “parihāyati sotāpanno sotāpattiphalā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa adhimattā maggabhāvanā … pe … boj­jhaṅ­ga­bhāvanā arahato vā sakadāgāmissa vāti? Arahato. Hañci arahato adhimattā boj­jhaṅ­ga­bhāvanā, parihāyati arahā arahattā; tena vata re vattabbe— “parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa adhimattā maggabhāvanā … pe … boj­jhaṅ­ga­bhāvanā arahato vā anāgāmissa vāti? Arahato. Hañci arahato adhimattā boj­jhaṅ­ga­bhāvanā, parihāyati arahā arahattā; tena vata re vattabbe—“parihāyati anāgāmī anāgāmiphalā”ti.

Parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa adhimattā maggabhāvanā … pe … boj­jhaṅ­ga­bhāvanā anāgāmissa vā sotāpannassa vāti? Anāgāmissa. Hañci anāgāmissa adhimattā boj­jhaṅ­ga­bhāvanā, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalā; tena vata re vattabbe—“parihāyati sotāpanno sotāpattiphalā”ti.

Parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa adhimattā maggabhāvanā … pe … boj­jhaṅ­ga­bhāvanā anāgāmissa vā sakadāgāmissa vāti? Anāgāmissa. Hañci anāgāmissa adhimattā boj­jhaṅ­ga­bhāvanā, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalā; tena vata re vattabbe—“parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalā”ti.

Parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe … kassa adhimattā maggabhāvanā … pe … boj­jhaṅ­ga­bhāvanā sakadāgāmissa vā sotāpannassa vāti? Sakadāgāmissa. Hañci sakadāgāmissa adhimattā boj­jhaṅ­ga­bhāvanā, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalā; tena vata re vattabbe—“parihāyati sotāpanno sotāpattiphalā”ti … pe ….

Arahatā dukkhaṃ diṭṭhaṃ, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sotāpannena dukkhaṃ diṭṭhaṃ, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahatā samudayo diṭṭho, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sotāpannena samudayo diṭṭho, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahatā nirodho diṭṭho, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sotāpannena nirodho diṭṭho, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahatā maggo diṭṭho, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sotāpannena maggo diṭṭho, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahatā cattāri saccāni diṭṭhāni, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sotāpannena cattāri saccāni diṭṭhāni, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahatā dukkhaṃ diṭṭhaṃ, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sakadāgāminā dukkhaṃ diṭṭhaṃ, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahatā samudayo diṭṭho … pe … nirodho diṭṭho … pe … maggo diṭṭho … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sakadāgāminā cattāri saccāni diṭṭhāni, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahatā dukkhaṃ diṭṭhaṃ, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Anāgāminā dukkhaṃ diṭṭhaṃ, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahatā samudayo diṭṭho … pe … nirodho diṭṭho … pe … maggo diṭṭho … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Anāgāminā cattāri saccāni diṭṭhāni, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Anāgāminā dukkhaṃ diṭṭhaṃ, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Sotāpannena dukkhaṃ diṭṭhaṃ, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Anāgāminā samudayo diṭṭho … pe … nirodho diṭṭho … pe … maggo diṭṭho … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Sotāpannena cattāri saccāni diṭṭhāni, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Anāgāminā dukkhaṃ diṭṭhaṃ, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Sakadāgāminā dukkhaṃ diṭṭhaṃ, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Anāgāminā samudayo diṭṭho … pe … nirodho diṭṭho … pe … maggo diṭṭho … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Sakadāgāminā cattāri saccāni diṭṭhāni, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sakadāgāminā dukkhaṃ diṭṭhaṃ, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Sotāpannena dukkhaṃ diṭṭhaṃ, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sakadāgāminā samudayo diṭṭho … pe … nirodho diṭṭho … pe … maggo diṭṭho … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Sotāpannena cattāri saccāni diṭṭhāni, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sotāpannena dukkhaṃ diṭṭhaṃ, na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Arahatā dukkhaṃ diṭṭhaṃ, na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sotāpannena samudayo diṭṭho … pe … nirodho diṭṭho … pe … maggo diṭṭho … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Arahatā cattāri saccāni diṭṭhāni, na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sakadāgāminā dukkhaṃ diṭṭhaṃ … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, na parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Arahatā cattāri saccāni diṭṭhāni, na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Anāgāminā dukkhaṃ diṭṭhaṃ … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, na parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Arahatā cattāri saccāni diṭṭhāni, na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sotāpannena dukkhaṃ diṭṭhaṃ … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā.

Anāgāminā dukkhaṃ diṭṭhaṃ … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, na parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sakadāgāminā dukkhaṃ diṭṭhaṃ … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, na parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Anāgāminā dukkhaṃ diṭṭhaṃ … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, na parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sotāpannena dukkhaṃ diṭṭhaṃ … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Sakadāgāminā dukkhaṃ diṭṭhaṃ … pe … cattāri saccāni diṭṭhāni, na parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahato rāgo pahīno, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahato rāgo pahīno, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sotāpannassa vicikicchā pahīnā … pe … sīlab­bata­parāmāso pahīno … pe … apāyagamanīyo rāgo pahīno … pe … apāyagamanīyo doso pahīno … pe … apāyagamanīyo moho pahīno, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahato doso pahīno … pe … moho pahīno … māno pahīno … diṭṭhi pahīnā … vicikicchā pahīnā … thinaṃ pahīnaṃ … uddhaccaṃ pahīnaṃ … ahirikaṃ pahīnaṃ … pe … anottappaṃ pahīnaṃ, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahato anottappaṃ pahīnaṃ, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sotāpannassa vicikicchā pahīnā … pe … sīlab­bata­parāmāso pahīno … pe … apāyagamanīyo rāgo pahīno … pe … apāyagamanīyo doso pahīno … pe … apāyagamanīyo moho pahīno, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahato rāgo pahīno, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Arahato rāgo pahīno, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sakadāgāmissa vicikicchā pahīnā … pe … sīlab­bata­parāmāso pahīno … pe … oḷāriko kāmarāgo pahīno … oḷāriko byāpādo pahīno, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahato doso pahīno … pe … anottappaṃ pahīnaṃ, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā … pe … oḷāriko byāpādo pahīno, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Arahato rāgo pahīno, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahato rāgo pahīno, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Anāgāmissa vicikicchā pahīnā … pe … sīlab­bata­parāmāso pahīno … aṇusahagato kāmarāgo pahīno … aṇusahagato byāpādo pahīno, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Arahato doso pahīno … pe … anottappaṃ pahīnaṃ, parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā … pe … aṇusahagato byāpādo pahīno, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Sotāpannassa vicikicchā pahīnā … pe … apāyagamanīyo moho pahīno, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Anāgāmissa vicikicchā pahīnā … pe … aṇusahagato byāpādo pahīno, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā … pe … apāyagamanīyo moho pahīno, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Sakadāgāmissa vicikicchā pahīnā … pe … sīlab­bata­parāmāso pahīno … oḷāriko kāmarāgo pahīno … oḷāriko byāpādo pahīno, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Anāgāmissa vicikicchā pahīnā … pe … aṇusahagato byāpādo pahīno, parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā … pe … oḷāriko byāpādo pahīno, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Sotāpannassa vicikicchā pahīnā … pe … apāyagamanīyo moho pahīno, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sakadāgāmissa vicikicchā pahīnā … pe … oḷāriko kāmarāgo pahīno … oḷāriko byāpādo pahīno, parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā … pe … apāyagamanīyo moho pahīno, parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Arahato rāgo pahīno, na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Arahato doso pahīno … pe … anottappaṃ pahīnaṃ, na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sotāpannassa vicikicchā pahīnā … pe … apāyagamanīyo moho pahīno, na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Arahato rāgo pahīno … pe … anottappaṃ pahīnaṃ, na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, na parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Arahato rāgo pahīno … pe … anottappaṃ pahīnaṃ, na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sakadāgāmissa vicikicchā pahīnā … pe … oḷāriko byāpādo pahīno, na parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Arahato rāgo pahīno … pe … anottappaṃ pahīnaṃ, na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, na parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Arahato rāgo pahīno … pe … anottappaṃ pahīnaṃ, na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Anāgāmissa vicikicchā pahīnā … pe … aṇusahagato byāpādo pahīno, na parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Āmantā. Arahato rāgo pahīno … pe … anottappaṃ pahīnaṃ, na parihāyati arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā … aṇusahagato byāpādo pahīno, na parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sotāpannassa vicikicchā pahīnā … pe … apāyagamanīyo moho pahīno, na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā … pe … aṇusahagato byāpādo pahīno, na parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, na parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā … pe … aṇusahagato byāpādo pahīno, na parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sakadāgāmissa vicikicchā pahīnā … pe … oḷāriko byāpādo pahīno, na parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Āmantā. Anāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā … pe … aṇusahagato byāpādo pahīno, na parihāyati anāgāmī anāgāmiphalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sotāpannassa sakkāyadiṭṭhi pahīnā, na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā … pe … oḷāriko byāpādo pahīno, na parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sotāpannassa vicikicchā pahīnā … pe … apāyagamanīyo moho pahīno, na parihāyati sotāpanno sotā­patti­phalāti? Āmantā. Sakadāgāmissa sakkāyadiṭṭhi pahīnā … pe … oḷāriko byāpādo pahīno, na parihāyati sakadāgāmī sakadā­gāmi­phalāti? Na hevaṃ vattabbe.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Nanu arahato rāgo pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṃkato āyatiṃ anuppāda­dham­moti? Āmantā. Hañci arahato rāgo pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṃkato āyatiṃ anuppādadhammo, no ca vata re vattabbe—“parihāyati arahā arahattā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Nanu arahato doso pahīno … pe … moho pahīno … māno pahīno … diṭṭhi pahīnā … vicikicchā pahīnā … thinaṃ pahīnaṃ … uddhaccaṃ pahīnaṃ … ahirikaṃ pahīnaṃ … anottappaṃ pahīnaṃ ucchinnamūlaṃ tālā­vatthu­ka­taṃ anabhāvaṃkataṃ āyatiṃ anup­pā­da­dham­manti? Āmantā. Hañci arahato anottappaṃ pahīnaṃ ucchinnamūlaṃ tālā­vatthu­ka­taṃ anabhāvaṃkataṃ āyatiṃ anup­pā­da­dham­maṃ, no ca vata re vattabbe—“parihāyati arahā arahattā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Nanu arahato rāgappahānāya maggo bhāvitoti? Āmantā. Hañci arahato rāgappahānāya maggo bhāvito, no ca vata re vattabbe—“parihāyati arahā arahattā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Nanu arahato rāgappahānāya satipaṭṭhānā bhāvitā … pe … sammappadhānā bhāvitā … iddhipādā bhāvitā … indriyā bhāvitā … balā bhāvitā … bojjhaṅgā bhāvitāti? Āmantā. Hañci arahato rāgappahānāya bojjhaṅgā bhāvitā, no ca vata re vattabbe—“parihāyati arahā arahattā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Nanu arahato dosappahānāya … pe … anot­tappa­pahānāya maggo bhāvito … pe … bojjhaṅgā bhāvitāti? Āmantā. Hañci arahato anot­tappa­pahānāya bojjhaṅgā bhāvitā, no ca vata re vattabbe—“parihāyati arahā arahattā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Nanu arahā vītarāgo vītadoso vītamoho katakaraṇīyo ohitabhāro anup­patta­sadat­tho parik­khī­ṇa­bhavasaṃ­yojano samma­dañ­ñā­vimutto ukkhitta­pali­gho saṃ­kiṇṇa­pari­kho abbūḷhesiko niraggaḷo ariyo pannaddhajo pannabhāro visaññutto suvijitavijayo; dukkhaṃ tassa pariññātaṃ, samudayo pahīno, nirodho sacchikato, maggo bhāvito, abhiññeyyaṃ abhiññātaṃ, pariññeyyaṃ pariññātaṃ, pahātabbaṃ pahīnaṃ, bhāvetabbaṃ bhāvitaṃ, sacchikātabbaṃ sacchikatanti? Āmantā. Hañci arahā vītarāgo vītadoso vītamoho … pe … sacchikātabbaṃ sacchikataṃ, no ca vata re vattabbe—“parihāyati arahā arahattā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? () Samayavimutto arahā arahattā parihāyati, asamayavimutto arahā arahattā na parihāyatīti. Samayavimutto arahā arahattā parihāyatīti? Āmantā. Asamayavimutto arahā arahattā parihāyatīti? Na hevaṃ vattabbe.

Asamayavimutto arahā arahattā na parihāyatīti? Āmantā. Samayavimutto arahā arahattā na parihāyatīti? Na hevaṃ vattabbe.

Samaya­vimuttassa arahato rāgo pahīno, parihāyati samayavimutto arahā arahattāti? Āmantā. Asama­ya­vimuttassa arahato rāgo pahīno, parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Samaya­vimuttassa arahato doso pahīno … pe … anottappaṃ pahīnaṃ, parihāyati samayavimutto arahā arahattāti? Āmantā. Asama­ya­vimuttassa arahato anottappaṃ pahīnaṃ, parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Samaya­vimuttassa arahato rāgappahānāya maggo bhāvito, parihāyati samayavimutto arahā arahattāti? Āmantā. Asama­ya­vimuttassa arahato rāgappahānāya maggo bhāvito, parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Samaya­vimuttassa arahato rāgappahānāya satipaṭṭhānā bhāvitā … pe … sammappadhānā bhāvitā … iddhipādā bhāvitā … indriyā bhāvitā … balā bhāvitā … bojjhaṅgā bhāvitā, parihāyati samayavimutto arahā arahattāti? Āmantā. Asama­ya­vimuttassa arahato rāgappahānāya satipaṭṭhānā bhāvitā … pe … bojjhaṅgā bhāvitā, parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Samaya­vimuttassa arahato dosappahānāya … pe … anot­tappa­pahānāya maggo bhāvito … pe … bojjhaṅgā bhāvitā, parihāyati samayavimutto arahā arahattāti? Āmantā. Asama­ya­vimuttassa arahato anottappaṃ pahānāya maggo bhāvito … pe … bojjhaṅgā bhāvitā, parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Samayavimutto arahā vītarāgo vītadoso vītamoho katakaraṇīyo ohitabhāro anup­patta­sadat­tho parik­khī­ṇa­bhavasaṃ­yojano samma­dañ­ñā­vimutto ukkhitta­pali­gho saṃ­kiṇṇa­pari­kho abbūḷhesiko niraggaḷo ariyo pannaddhajo pannabhāro visaññutto suvijitavijayo, dukkhaṃ tassa pariññātaṃ, samudayo pahīno, nirodho sacchikato, maggo bhāvito, abhiññeyyaṃ abhiññātaṃ, pariññeyyaṃ pariññātaṃ, pahātabbaṃ pahīnaṃ, bhāvetabbaṃ bhāvitaṃ, sacchikātabbaṃ sacchikataṃ, parihāyati samayavimutto arahā arahattāti? Āmantā. Asamayavimutto arahā vītarāgo vītadoso vītamoho … pe … sacchikātabbaṃ sacchikataṃ, parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Asama­ya­vimuttassa arahato rāgo pahīno, na parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti? Āmantā. Samaya­vimuttassa arahato rāgo pahīno, na parihāyati samayavimutto arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Asama­ya­vimuttassa arahato doso pahīno … pe … anottappaṃ pahīnaṃ, na parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti? Āmantā. Samaya­vimuttassa arahato anottappaṃ pahīnaṃ, na parihāyati samayavimutto arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Asama­ya­vimuttassa arahato rāgappahānāya maggo bhāvito … pe … bojjhaṅgā bhāvitā, na parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti? Āmantā. Samaya­vimuttassa arahato rāgappahānāya maggo bhāvito … pe … bojjhaṅgā bhāvitā, na parihāyati samayavimutto arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Asama­ya­vimuttassa arahato dosappahānāya … pe … anot­tappa­pahānāya maggo bhāvito … pe … bojjhaṅgā bhāvitā, na parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti? Āmantā. Samaya­vimuttassa arahato anot­tappa­pahānāya maggo bhāvito … pe … bojjhaṅgā bhāvitā, na parihāyati samayavimutto arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Asamayavimutto arahā vītarāgo vītadoso vītamoho … pe … sacchikātabbaṃ sacchikataṃ, na parihāyati asamayavimutto arahā arahattāti? Āmantā. Samayavimutto arahā vītarāgo vītadoso vītamoho … pe … sacchikātabbaṃ sacchikataṃ, na parihāyati samayavimutto arahā arahattāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Sāriputto thero parihāyittha arahattāti? Na hevaṃ vattabbe. Mahāmoggallāno thero … mahākassapo thero … mahākaccāyano thero … mahākoṭṭhiko thero … mahāpanthako thero parihāyittha arahattāti? Na hevaṃ vattabbe.

Sāriputto thero na parihāyittha arahattāti? Āmantā. Hañci sāriputto thero na parihāyittha arahattā, no ca vata re vattabbe—“parihāyati arahā arahattā”ti.

Mahāmoggallāno thero … mahākassapo thero … mahākaccāyano thero … mahākoṭṭhiko thero … mahāpanthako thero na parihāyittha arahattāti? Āmantā. Hañci mahāpanthako thero na parihāyittha arahattā, no ca vata re vattabbe— “parihāyati arahā arahattā”ti.

Ariya­pugga­la­saṃ­sanda­naṃ.

Sutta­sā­dha­na­pari­hāni

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā—

“Uccāvacā hi paṭipadā,
Samaṇena pakāsitā;
Na pāraṃ diguṇaṃ yanti,
Nayidaṃ ekaguṇaṃ mutan”ti.

Attheva suttantoti? Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ—“parihāyati arahā arahattā”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Atthi chinnassa chediyanti? Na hevaṃ vattabbe.

Atthi chinnassa chediyanti? Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā—

“Vītataṇho anādāno,
kiccaṃ yassa na vijjati;
Chinnassa chediyaṃ natthi,
oghapāso samūhato”ti.

Attheva suttantoti? Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ—“atthi chinnassa chediyan”ti.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Atthi katassa paticayoti? Na hevaṃ vattabbe.

Atthi katassa paticayoti? Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā—

“Tassa sammā vimuttassa,
santacittassa bhikkhuno;
Katassa paticayo natthi,
karaṇīyaṃ na vijjati.

Selo yathā ekagghano,
vātena na samīrati;
Evaṃ rūpā rasā saddā,
gandhā phassā ca kevalā.

Iṭṭhā dhammā aniṭṭhā ca,
nappavedhenti tādino;
Ṭhitaṃ cittaṃ vippamuttaṃ,
vayaṃ cassānupassatī”ti.

Attheva suttantoti? Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ—“atthi katassa paticayo”ti.

Na vattabbaṃ—“parihāyati arahā arahattā”ti? Āmantā. Nanu vuttaṃ bhagavatā— “ pañcime, bhikkhave, dhammā samaya­vimuttassa bhikkhuno parihānāya saṃvattanti. Katame pañca? Kammārāmatā, bhassārāmatā, niddārāmatā, saṅga­ṇikā­rāmatā, yathāvimuttaṃ cittaṃ na paccavekkhati. Ime kho, bhikkhave, pañca dhammā samaya­vimuttassa bhikkhuno parihānāya saṃvattantī”ti. Attheva suttantoti? Āmantā. Tena hi parihāyati arahā arahattāti.

Atthi arahato kammārāmatāti? Na hevaṃ vattabbe.

Atthi arahato kammārāmatāti? Āmantā. Atthi arahato rāgo kāmarāgo ­kāmarā­ga­pari­yuṭ­ṭhā­naṃ ­kāmarā­ga­saṃ­yoja­naṃ kāmogho kāmayogo kāmacchan­da­nīvara­ṇanti? Na hevaṃ vattabbe.

Atthi arahato bhassārāmatā, atthi arahato niddārāmatā, atthi arahato saṅga­ṇikā­rāma­tāti? Na hevaṃ vattabbe.

Atthi arahato saṅga­ṇikā­rāma­tāti? Āmantā. Atthi arahato rāgo kāmarāgo ­kāmarā­ga­pari­yuṭ­ṭhā­naṃ ­kāmarā­ga­saṃ­yoja­naṃ kāmogho kāmayogo kāmacchan­da­nīvara­ṇanti? Na hevaṃ vattabbe.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Arahā arahattā parihāyamāno kiṃ pariyuṭṭhito parihāyatīti? Rāga­pari­yuṭ­ṭhito parihāyatīti. Pariyuṭṭhānaṃ kiṃ paṭicca uppajjatīti? Anusayaṃ paṭicca uppajjatīti. Atthi arahato anusayāti? Na hevaṃ vattabbe.

Atthi arahato anusayāti? Āmantā. Atthi arahato kāmarāgānusayo paṭighānusayo mānānusayo diṭṭhānusayo vici­kicchā­nusayo bhava­rāgā­nusayo avijjānusayoti? Na hevaṃ vattabbe.

Dosa­pari­yuṭ­ṭhito parihāyatīti … pe … moha­pari­yuṭ­ṭhito parihāyatīti …. Pariyuṭṭhānaṃ kiṃ paṭicca uppajjatīti? Anusayaṃ paṭicca uppajjatīti. Atthi arahato anusayāti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Atthi arahato anusayāti? Āmantā. Atthi arahato kāmarāgānusayo … pe … avijjānusayoti? Na hevaṃ vattabbe.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Arahato arahattā pari­hāyamā­nassa kiṃ upacayaṃ gacchatīti? Rāgo upacayaṃ gacchatīti. Sakkāyadiṭṭhi upacayaṃ gacchatīti, vicikicchā upacayaṃ gacchatīti, sīlab­bata­parāmāso upacayaṃ gacchatīti? Na hevaṃ vattabbe. Doso upacayaṃ gacchatīti … pe … moho upacayaṃ gacchatīti, sakkāyadiṭṭhi upacayaṃ gacchatīti, vicikicchā upacayaṃ gacchatīti, sīlab­bata­parāmāso upacayaṃ gacchatīti? Na hevaṃ vattabbe.

Parihāyati arahā arahattāti? Āmantā. Arahā ācinatīti? Na hevaṃ vattabbe. Arahā apacinatīti? Na hevaṃ vattabbe. Arahā pajahatīti? Na hevaṃ vattabbe. Arahā upādiyatīti? Na hevaṃ vattabbe. Arahā visinetīti? Na hevaṃ vattabbe. Arahā ussinetīti? Na hevaṃ vattabbe. Arahā vidhūpetīti? Na hevaṃ vattabbe. Arahā sandhūpetīti? Na hevaṃ vattabbe.

Nanu arahā nevācinati na apacinati apacinitvā ṭhitoti? Āmantā. Hañci arahā nevācinati na apacinati apacinitvā ṭhito, no ca vata re vattabbe—“parihāyati arahā arahattā”ti.

Nanu arahā neva pajahati na upādiyati pajahitvā ṭhitoti? Āmantā. Hañci arahā neva pajahati na upādiyati pajahitvā ṭhito, no ca vata re vattabbe— “parihāyati arahā arahattā”ti.

Nanu arahā neva visineti na ussineti visinitvā ṭhitoti? Āmantā. Hañci arahā neva visineti na ussineti visinitvā ṭhito, no ca vata re vattabbe—“parihāyati arahā arahattā”ti.

Nanu arahā neva vidhūpeti na sandhūpeti vidhūpetvā ṭhitoti? Āmantā. Hañci arahā neva vidhūpeti na sandhūpeti vidhūpetvā ṭhito, no ca vata re vattabbe— “parihāyati arahā arahattā”ti.

Parihānikathā niṭṭhitā.