Kathāvatthu

Mahāpaṇṇāsaka

Catutthavagga

Saman­nā­gata­kathā

Arahā catūhi phalehi samannāgatoti? Āmantā. Arahā catūhi phassehi catūhi vedanāhi catūhi saññāhi catūhi cetanāhi catūhi cittehi catūhi saddhāhi catūhi vīriyehi catūhi satīhi catūhi samādhīhi catūhi paññāhi samannāgatoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Anāgāmī tīhi phalehi samannāgatoti? Āmantā. Anāgāmī tīhi phassehi … pe … tīhi paññāhi samannāgatoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sakadāgāmī dvīhi phalehi samannāgatoti? Āmantā. Sakadāgāmī dvīhi phassehi … pe … dvīhi paññāhi samannāgatoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahā sotā­patti­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Arahā sotāpanno sattak­khat­tu­paramo, kolaṃkolo, ekabījīti? Na hevaṃ vattabbe … pe … arahā sakadā­gāmi­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Arahā sakadāgāmīti? Na hevaṃ vattabbe … pe … arahā anāgāmiphalena samannāgatoti? Āmantā. Arahā anāgāmī, antarā­pari­nib­bāyī, upahac­ca­pari­nib­bāyī, asaṅ­khā­ra­pari­nib­bāyī, sasaṅ­khā­ra­pari­nib­bāyī, uddhaṃsoto akaniṭ­ṭha­gāmīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Anāgāmī sotā­patti­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Anāgāmī sotāpanno sattak­khat­tu­paramo, kolaṃkolo, ekabījīti? Na hevaṃ vattabbe … pe … anāgāmī sakadā­gāmi­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Anāgāmī sakadāgāmīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sakadāgāmī sotā­patti­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Sakadāgāmī sotāpanno sattak­khat­tu­paramo, kolaṃkolo, ekabījīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sotā­patti­pha­lena samannāgato “sotāpanno”ti vattabboti? Āmantā. Arahā sotā­patti­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Sveva arahā, so sotāpannoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sakadā­gāmi­pha­lena samannāgato “sakadāgāmī”ti vattabboti? Āmantā. Arahā sakadā­gāmi­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Sveva arahā, so sakadāgāmīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Anāgāmiphalena samannāgato “anāgāmī”ti vattabboti? Āmantā. Arahā anāgāmiphalena samannāgatoti? Āmantā. Sveva arahā, so anāgāmīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sotā­patti­pha­lena samannāgato “sotāpanno”ti vattabboti? Āmantā. Anāgāmī sotā­patti­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Sveva anāgāmī, so sotāpannoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sakadā­gāmi­pha­lena samannāgato “sakadāgāmī”ti vattabboti? Āmantā. Anāgāmī sakadā­gāmi­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Sveva anāgāmī, so sakadāgāmīti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sotā­patti­pha­lena samannāgato “sotāpanno”ti vattabboti? Āmantā. Sakadāgāmī sotā­patti­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Sveva sakadāgāmī, so sotāpannoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahā sotā­patti­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Nanu arahā sotā­patti­phalaṃ vītivattoti? Āmantā. Hañci arahā sotā­patti­phalaṃ vītivatto, no ca vata re vattabbe—“arahā sotā­patti­pha­lena samannāgato”ti.

Arahā sotā­patti­phalaṃ vītivatto tena samannāgatoti? Āmantā. Arahā sotā­patti­maggaṃ vītivatto, sakkāyadiṭṭhiṃ vicikicchaṃ sīlab­bata­parāmā­saṃ, apāyagamanīyaṃ rāgaṃ, apāyagamanīyaṃ dosaṃ, apāyagamanīyaṃ mohaṃ vītivatto tena samannāgatoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahā sakadā­gāmi­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Nanu arahā sakadā­gāmi­phalaṃ vītivattoti? Āmantā. Hañci arahā sakadā­gāmi­phalaṃ vītivatto, no ca vata re vattabbe—“arahā sakadā­gāmi­pha­lena samannāgato”ti.

Arahā sakadā­gāmi­phalaṃ vītivatto tena samannāgatoti? Āmantā. Arahā sakadā­gāmi­maggaṃ vītivatto, oḷārikaṃ kāmarāgaṃ, oḷārikaṃ byāpādaṃ vītivatto tena samannāgatoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Arahā anāgāmiphalena samannāgatoti? Āmantā. Nanu arahā anāgāmiphalaṃ vītivattoti? Āmantā. Hañci arahā anāgāmiphalaṃ vītivatto, no ca vata re vattabbe—“arahā anāgāmiphalena samannāgato”ti.

Arahā anāgāmiphalaṃ vītivatto tena samannāgatoti? Āmantā. Arahā anāgāmimaggaṃ vītivatto, aṇusahagataṃ kāmarāgaṃ, aṇusahagataṃ byāpādaṃ vītivatto tena samannāgatoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Anāgāmī sotā­patti­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Nanu anāgāmī sotā­patti­phalaṃ vītivattoti? Āmantā. Hañci anāgāmī sotā­patti­phalaṃ vītivatto, no ca vata re vattabbe—“anāgāmī sotā­patti­pha­lena samannāgato”ti.

Anāgāmī sotā­patti­phalaṃ vītivatto tena samannāgatoti? Āmantā. Anāgāmī sotā­patti­maggaṃ vītivatto, sakkāyadiṭṭhiṃ … pe … apāyagamanīyaṃ mohaṃ vītivatto tena samannāgatoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Anāgāmī sakadā­gāmi­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Nanu anāgāmī sakadā­gāmi­phalaṃ vītivattoti? Āmantā. Hañci anāgāmī sakadā­gāmi­phalaṃ vītivatto, no ca vata re vattabbe—“anāgāmī sakadā­gāmi­pha­lena samannāgato”ti.

Anāgāmī sakadā­gāmi­phalaṃ vītivatto tena samannāgatoti? Āmantā. Anāgāmī sakadā­gāmi­maggaṃ vītivatto, oḷārikaṃ kāmarāgaṃ, oḷārikaṃ byāpādaṃ vītivatto tena samannāgatoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sakadāgāmī sotā­patti­pha­lena samannāgatoti? Āmantā. Nanu sakadāgāmī sotā­patti­phalaṃ vītivattoti? Āmantā. Hañci sakadāgāmī sotā­patti­phalaṃ vītivatto, no ca vata re vattabbe—“sakadāgāmī sotā­patti­pha­lena samannāgato”ti.

Sakadāgāmī sotā­patti­phalaṃ vītivatto tena samannāgatoti? Āmantā. Sakadāgāmī sotā­patti­maggaṃ vītivatto, sakkāyadiṭṭhiṃ … pe … apāyagamanīyaṃ mohaṃ vītivatto tena samannāgatoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Na vattabbaṃ—“arahā catūhi phalehi samannāgato”ti? Āmantā. Nanu arahatā cattāri phalāni paṭiladdhāni tehi ca aparihīnoti? Āmantā. Hañci arahatā cattāri phalāni paṭiladdhāni tehi ca aparihīno, tena vata re vattabbe—“arahā catūhi phalehi samannāgato”ti.

Na vattabbaṃ—“anāgāmī tīhi phalehi samannāgato”ti? Āmantā. Nanu anāgāminā tīṇi phalāni paṭiladdhāni tehi ca aparihīnoti? Āmantā. Hañci anāgāminā tīṇi phalāni paṭiladdhāni tehi ca aparihīno, tena vata re vattabbe—“anāgāmī tīhi phalehi samannāgato”ti.

Na vattabbaṃ—“sakadāgāmī dvīhi phalehi samannāgato”ti? Āmantā. Nanu sakadāgāminā dve phalāni paṭiladdhāni tehi ca aparihīnoti? Āmantā. Hañci sakadāgāminā dve phalāni paṭiladdhāni tehi ca aparihīno, tena vata re vattabbe—“sakadāgāmī dvīhi phalehi samannāgato”ti.

Arahatā cattāri phalāni paṭiladdhāni tehi ca aparihīnoti, arahā catūhi phalehi samannāgatoti? Āmantā. Arahatā cattāro maggā paṭiladdhā tehi ca aparihīnoti, arahā catūhi maggehi samannāgatoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Anāgāminā tīṇi phalāni paṭiladdhāni tehi ca aparihīnoti, anāgāmī tīhi phalehi samannāgatoti? Āmantā. Anāgāminā tayo maggā paṭiladdhā tehi ca aparihīnoti, anāgāmī tīhi maggehi samannāgatoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Sakadāgāminā dve phalāni paṭiladdhāni tehi ca aparihīnoti, sakadāgāmī dvīhi phalehi samannāgatoti? Āmantā. Sakadāgāminā dve maggā paṭiladdhā tehi ca aparihīnoti, sakadāgāmī dvīhi maggehi samannāgatoti? Na hevaṃ vattabbe … pe ….

Saman­nā­gata­kathā niṭṭhitā.